Dolina Ślepiotki jest tu pokazana na odcinku między ulicami Jankego i Kościuszki. Fragment ten zrewitalizowano starając się wykorzystać naturalny krajobraz. Wzdłuż koryta rzeczki do łąki kwietnej prowadzą szlaki pieszy i rowerowy, m.in. po drewnianych mostkach i kładkach,. Po drodze przechodzi się obok tablic informujących o miejscowych roślinach. Przed ulicą Kościuszki zachowała się ruina młyna wodnego.