Dąbrówka Mała to północno-wschodnia dzielnica Katowic. Jej początki sięgają XV wieku. W 1959 roku została przyłączona do Katowic. Wzdłuż al. Roździeńskiego graniczy z Szopienicami, a wzdłuż Brynicy z Sosnowcem. Główną arterią komunikacyjną jest ulica Le Ronda. Linia kolejowa obsługuje tylko ruch towarowy. W dawnym budynku stacji kolejowej jest siedziba Teatru Gry i Ludzie. Zachowały się zabudowania dawnego folwarku Tiele-Wincklerów z 1853 roku obecnie częściowo odnowione.