Ulica Tadeusza Boya-Żeleńskiego należy do głównych ulic w Kostuchnie, południowej dzielnicy Katowic. Biegnie od ulicy Szarych Szeregów do granicy z Tychami. Zabudowana została głównie przed II wojną światową. Za przejazdem kolejowym znajduje się centralna cześć dzielnicy. Są tu m.in. zabytkowe kamienice, przychodnia, sklepy, szkoła. Dalej droga prowadzi m.in. obok ośrodka sportowego i dawnej KWK „Boże Dary” (obecnie w likwidacji).