W latach trzydziestych XX wieku przy ulicy Piotra Skargi wybudowano halę targową. Po jej przebudowie po wojnie i modernizacji na początku XXI wieku wzniesiono w tym miejscu galerię handlową, którą rozebrano w 2013 roku. Stanął tu nowoczesny Supersam otwarty w 2015 roku.

Na początku prezentuję 3 zdjęcia starej hali.