Osiedle Janasa-Ondraszka znajduje się na Załężu, pomiędzy ulicą Gliwicką a linią kolejową łączącą Katowice z Gliwicami. Jest administrowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górnik”. Wysokie bloki położone są przy ulicach Janasa i Ondraszka, natomiast przy ulicach Gliwickiej, Wyplera i Skrzeka zabudowa jest niska (najwyższe budynki mają pięć kondygnacji).