Głównym zadaniem ochotniczej straży pożarnej jest uczestnictwo w akcjach ratowniczych związanych z pożarami, zagrożeniami ekologicznymi oraz podczas różnych klęsk. Powinna też informować ludność o sposobach ochrony przed nimi

W Katowicach znajduje się kilka jednostek: w Dąbrówce Małej, Kostuchnie, Podlesiu, Szopienicach i Zarzeczu.