W Katowicach jest wiele napowietrznych linii energetycznych przesyłających energię elektryczną na znaczne odległości, wspartych na słupach, które dzielą się między innymi ze względu na przenoszone napięcie i funkcję. Są dosyć charakterystycznym elementem krajobrazu zarówno w części zabudowanej, jak i w lasach.