Szpital w Ochojcu przy ulicy Ziołowej to obecnie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Otwarto go w 1977 roku jako Szpital Specjalistyczny Wieloprofilowy. Wraz z Górnośląskim Ośrodkiem Kardiologii powstałym w 2. połowie lat osiemdziesiątych tworzy Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca.