W skład zespołu klasztornego franciszkanów w Katowicach-Panewnikach wchodzą: klasztor ojców franciszkanów wraz z zapleczem i bazylika p.w. św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wybudowane w latach 1903‒1908 oraz Kalwaria powstała obok w latach 1905‒1963.
Znajduje się tu m.in. Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych, muzeum, biblioteka i archiwum.
Wewnątrz świątyni podczas świąt Bożego Narodzenia można podziwiać największą w Europie szopkę ołtarzową.
Kalwaria Panewnicka ogrodzona jest ceglanym murem. Są tu stacje Drogi Krzyżowej, kaplice różańcowe i grota (kopia groty wzniesionej w Lourdes) położone pośród ponad stuletnich drzew.
Od 1973 roku cały kompleks objęty jest ochroną konserwatorską.

 

Szopka

Grota

Stacje Drogi Krzyżowej

Stacje Drogi Różańcowej