Osiedle Tysiąclecia, największe w Katowicach (około 22 tysiące mieszkańców), zlokalizowane w północno-zachodniej części miasta zaczęto budować na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Rozbudowa trwa do dziś. Od Parku Śląskiego w Chorzowie oddziela je droga z Katowic do Chorzowa (ul. Chorzowska). Po przeciwnej, południowej stronie znajdują się staw i płynącą obok Rawa. Od zachodu osiedle graniczy z Chorzowem. Najwyższe budynki mają 24 kondygnacje.

Podobnie, jak na innych osiedlach znajdują się tutaj ośrodki usługowe, pawilony handlowe, kościoły, szkoły, przedszkola, placówki służby zdrowia, obiekty kulturalne, sportowe, skwery, place itd. Najbliższym miejscem wypoczynku mieszkańców osiedla jest wspomniany park.