Lasy Panewnickie znajdują się w Katowicach, Mikołowie, Rudzie Śląskiej i Chorzowie. Są częścią Lasów Pszczyńskich. Podzieliłem je w granicach Katowic na dwie części obejmujące obszary na północ i południe od Kłodnicy płynącej przez Panewniki. W Lasach Panewnickich są liczne szlaki turystyczne pozwalające mieszkańcom okolicznych osiedli na wędrówki  piesze i rowerowe. Podczas spacerów można zobaczyć pomniki upamiętniające tragiczne wydarzenia z drugiej wojny światowej.

Północ

Południe