Rezerwat przyrody „Las Murckowski"  utworzono w 1953 roku. Obecnie zajmuje powierzchnię około 100 hektarów (Nadleśnictwo Katowice). Część zachodnią przecina droga szybkiego ruchu prowadząca do Bielska-Białej. Pod ochroną są fragmenty lasu Puszczy Śląskiej z wiekowymi drzewami, głównie bukami (niektóre z nich mają ponad 150 lat)  i dębami. Jest też sporo rzadkich roślin oraz zwierząt. Przez rezerwat zostały wytyczone szlaki turystyczne piesze i rowerowe.