Eugeniusz Tomczak

Archeolog

       Miejsce zamieszkania: Katowice

Studia: Uniwersytet Wrocławski (1963–1968)

       Archeologia Polski i powszechna

Praca:

        Muzeum w Gliwicach (1968–1971)

        Biuro Dokumentacji Zabytków w Opolu (1973–1974)

        Wojewódzki Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Katowicach (1981–1986)

        Śląskie  Centrum  Dziedzictwa  Kulturowego w Katowicach  (1992–2013)

        Kierownik  badań  wykopaliskowych  na 18  stanowiskach archeologicznych datowanych od neolitu  do wczesnego
        średniowiecza (trzy zbadano całkowicie)

Eugeniusz Tomczak