Kopalnia Kleofas powstała w 1840 roku. Fedrowała do 2004. Wówczas podjęto decyzję o jej likwidacji. Pozostałe po niej obiekty objęto ochroną konserwatorską.