Rancho ,,Pod Rozbrykanym Kucykiem'' znajduje się na końcu ulicy Maków w Kostuchnie.