Nikiszowiec położony jest we wschodniej części Katowic, na północ od Giszowca. Powstał na początku XX stulecia. Podobnie jak Giszowiec zaprojektowany został przez Emila i Georga Zillmannów dla pracowników kopalni „Giesche”

Tworzą go trzykondygnacyjne bloki, tzw. familoki, wzdłuż prostopadle biegnących ulic z wewnętrznymi dziedzińcami, na których znajdują się skwery. Ceglane elewacje są bardzo zróżnicowane, zdobią je rozmaite detale.

Centralną częścią osiedla jest pl. Wyzwolenia. Tam są zlokalizowane obiekty usługowe i kościół. Nieco dalej szkoła. Sąsiadują z osiedlem m.in. szyb Pułaski kopalni „Wieczorek”, hala sportowa z lodowiskiem oraz szpital.

Osiedle wpisano do rejestru zabytków w 1978 roku. Obecnie jest jedną z atrakcji Katowic, zwłaszcza po uznaniu go za pomnik historii w 2011 roku.