Początki stacji kolejowej w Ligocie sięgają XIX wieku. W XX wieku była wielokrotnie modernizowana. Wyremontowany dworzec otwarto w 2015 roku. Są tu dwa perony, a przy nich budynek nastawni. Główne szlaki prowadzą z Katowic do Bielska-Białej i Raciborza, natomiast dwa rozgałęzienia do Gliwic oraz Ochojca.