Jest wiele rodzajów ławek służących przede wszystkim do siedzenia. Wykonane są z różnych materiałów. Najczęściej z drewna. Mają różne wzory. W zasadzie znajdują się wszędzie. Ustawiane są m.in. na ulicach, w parkach i ogrodach, skwerach i placach, na osiedlach i obiektach sportowych, przy domach, a także na cmentarzach. Nowe są ze zrozumiałych względów lepiej zachowane. Z upływem lat ulegają zniszczeniu, a raz po raz przyczynia się do tego człowiek. Można je zaliczyć do elementów małej architektury.