W ostatnich latach w całym mieście powstało wiele placów zabaw dostępnych dla wszystkich mieszkańców Katowic. Zlokalizowano je głównie na skwerach i placach. Nie uwzględniłem tu położonych przy żłobkach, przedszkolach i szkołach, ponieważ ich zdjęcia zostaną zamieszczone w odpowiednich zakładkach odnoszących się do edukacji.