Kominy różnicuje się przede wszystkim ze względu na funkcję (dymowe, spalinowe i wentylacyjne). Podziałów według innych kryteriów jest wiele. Najwięcej kominów można dostrzec na domach mieszkalnych. Spotyka się je również na ogródkach działkowych. W krajobrazie Katowic dosyć charakterystyczne są też wysokie, wolno stojące kominy przemysłowe.