Skrzynki pocztowe, prawie wyłącznie czerwone, służą wrzucaniu do środka listów i kartek pocztowych. Mogą być mocowane na budynkach bądź ustawiane przy nich. Oznaczane są symbolem poczty. Znajduje się na nich informacja o terminie opróżniania.