Katowicki Specjalistyczny Szpital Urologiczny znajduje się przy ulicy Strzeleckiej 9. Budowę szpitala zainicjował prof. dr hab. n. med. Adam Szkodny. Rozpoczęto ją w 1. połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Budynek istniejącego w tym miejscu w latach siedemdziesiątych Oddziału Zakaźnego Szpitala Miejskiego nr 6 zaadaptowano dla potrzeb szpitala i połączono z nowym. W 1996 roku powstał samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej „Szpital im. E. Prof. Michałowskiego w Katowicach”.

Obecnie NZOZ Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego to największy szpital urologiczny w Polsce wykonujący wysokospecjalistyczne usługi medyczne wykorzystując najnowszy sprzęt i zatrudniając renomowanych specjalistów.