Prezentuję tu tylko pewien rodzaj lamp przeznaczonych do oświetlania m.in. ulic, placów, skwerów, chodników, dróg. Instaluje się je od jednej do kilku na słupach bądź budynkach w zależności od lokalizacji. Chodzi głównie o dostateczne i jak najbardziej równomierne oświetlenie.

Wysokość latarni jest różna podobnie jak odstępy miedzy nimi.